Buffer Solution pH7.00 (Phosphate)

0,0

Buffer Solution pH7.00 (Phosphate) ( Dung dịch hiệu chuẩn pH 7)

  1. Mã code: J/2850/15
  2. Mã CAS: 7732-18-5
  3. Quy cách: 1L
  4. Đựng trong chai nhựa HDPE
  5. Dạng lỏng, không màu
  6. Hãng FIsher Mỹ

2 in stock