Carbon Disulfide Solution

Carbon Disulfide Solution (5 M in THF)

  1. Mã code: 721476-50ML
  2. Mã cas: 75-15-0
  3. Quy cách: 50ml
  4. Molecular Weight CS2 = 76.14
  5. Nồng độ: 5 M trong THF
  6. Mật độ: 0.994 g/mL ở 25 °C
  7. Hãng Sigma Aldrich