Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt

Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt

  1. Mã code: 039-01335
  2. Mã cas: 9004-32-4
  3. Quy cách: 500G
  4. Assay : 6.5 – 8.5% (as Na)(After Drying)
  5. Lưu trữ: nhiệt độ phòng
  6. Hãng WAKO Nhật Bản