Cellulase RS

9.950.000

Cellulase RS

  1. Mã code: C8003.0005
  2. CAS number 9012-54-8
  3. Quy cách: 5G
  4. Off white dry powder
  5. Enzyme activity > 16,000 U/g
  6. Loss on drying < 10 %
  7. Trữ 2-8 độ
  8. Hãng Duchefa Hà Lan