Charcoal Activated(Steam activated) - Hóa Chất Thí Nghiệm

Charcoal Activated(Steam activated)

2.850.000

Than hoạt tính

  1. Mã code: C1302-1KG
  2. Mã CAS:  7440-44-0
  3. Quy cách: 1KG
  4. Assay > 100 %
  5. pH (5% in water) 5 – 7
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Hãng Duchefa Hà Lan

1 in stock

Description

Hits: 63

Charcoal Activated – Than hoạt tính

Than hoạt tính là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt cho hấp phụ hoặc phản ứng hóa học.

Than hoạt tính có mức độ vi mao quản cao, chỉ một gam than hoạt tính có diện tích bề mặt vượt quá 800 – 1000 m2, được xác định bởi phương pháp hấp phụ khí.

Một mức độ hoạt hóa đủ cho ứng dụng có ích có thể đạt được duy nhất từ diện tích bề mặt cao, hơn nữa, sự xử lý hóa học thường làm tăng tính chất hấp phụ. Than hoạt tính thường thu từ than củi và thỉnh thoảng là than sinh học. Những loại thu được từ than đá hay cốc thì được gọi là than đá hoạt tính hoặc cốc hoạt tính.

Than hoạt tính được bổ sung vào môi trường nuôi cấy để cải thiện sự tăng trưởng của tế bào cũng như hấp phụ các chất ức chế sự tăng trưởng tế bào thực vật, làm giảm quá trình oxy hóa của phenol hay sự tích tụ các chất gây hóa nâu, thay đổi pH trung bình đến mức tối ưu, tạo môi trường tối, có thể mô phỏng điều kiện của đất.

Than hoạt tính tác động của than như một chất điều hòa tăng trưởng còn chưa rõ ràng, nhưng một số dẫn chứng công nhận khả năng giải phóng dần một số sản phẩm hấp phụ (chất dinh dưỡng, các chất điều hòa tăng trưởng thực vật – PGRs), tự bản thân than cũng giải phóng một số chất tự nhiên có thể thúc đẩy sự tăng trưởng.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Charcoal Activated(Steam activated)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *