Charcoal Activated(Steam activated)

2.850.000,0

Than hoạt tính

  1. Mã code: C1302-1KG
  2. Mã CAS:  7440-44-0
  3. Quy cách: 1KG
  4. Tên gọi đồng nghĩa: than hoạt tính, AC, than hoạt bột
  5. Assay > 100 %
  6. pH (5% in water) 5 – 7
  7. Bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Hãng Duchefa Hà Lan

1 in stock