Chitin from shrimp shells

Chitin from shrimp shells (practical grade, powder)

  1. Mã code: C7170
  2. Mã cas: 1398-61-4
  3. Quy cách: 100G, 1KG
  4. Tên gọi khác: Poly-(1→4)-β-N-acetyl-D-glucosamine
  5. Dạng bột
  6. Chiết xuất tử vỏ tôm
  7. Grade: practical
  8. Hãng Sigma Aldrich