Chitosan, 85% deacetylated

Liên hệ để báo giá

Chitosan, 85% deacetylated

  1. Mã code: J64143
  2. Quy cách: 50G
  3. Hãng sản xuất: Alfa Aesar Anh Quốc
  4. Mã CAS: 9012-76-4
  5. Dạng: rắn
  6. Tan trong acetic acid, adipic acid, formic acid, lactic acid, propionic acid và succinic acid. Không tan trong phosphoric acid, sulfuric acid, neutral và môi trường kiềm.
  7. Viscosity: 50-500cPs (1% w/v in 1% acetic acid)Incompatible with strong oxidizing agents.
Freeship cho đơn hàng > 1 triệu