Chitosan from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)

Chitosan from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)

 1. Mã code: C3646
 2. Mã cas: 9012-76-4 
 3. Quy cách: 10G, 25G, 100G, 500G
 4. Tên gọi khác: Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
 5. Nguồn gốc: từ vỏ tôm
 6. assay ≥75% (deacetylated)
 7. Dạng bột hoặc vảy nến
 8. Dộ tan: acetic acid: nước: 10 mg/mL
  H2O: Không tan
  dung môi hữu cơ: không tan
 9. Mật độ khối: 0.15‑0.3 g/cm3
 10. Hãng Sigma Aldrich