Chitosan from shrimp shells, practical grade

Chitosan from shrimp shells, practical grade

  1. Mã code: 417963
  2. Mã cas: 9012-76-4
  3. Quy cách: 25G, 100G
  4. Tên gọi khác: Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
  5. Nguồn gốc: vỏ tôm
  6. mol wt 190000-375000 Da
  7. viscosity >200 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(20 °C, Brookfield)(lit.)
  8. solubility 1 M acetic acid: 10 mg/mL
  9. Bảo quản nhiệt độ phòng
  10. Hãng Sigma Aldrich