Ciprofloxacin ≥98% (HPLC)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Code: 17850-5G-F hoặc 17850-25G-F
  • Cas: 85721-33-1
  • Quy cách: 5G hoặc 25G
  • Tên khác: Ciprobay, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
  • Hãng Sigma ALdrich

Thông báo Himedia