Citral 95%

Citral 95%

 1. Mã code: C83007
 2. Mã cas: 5392-40-5
 3. Quy cách: 5ML, 100ML, 500ML
 4. Molecular Weight (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO=152.23
 5. Mật độ bay hơi 5 (vs air)
 6. Áp suất bay hơi: 0.2 mmHg ( 200 °C)
 7. assay 95%
 8. refractive index n20/D 1.488 (lit.)
 9. Nhiệt độ sôi 229 °C (lit.)
 10. Mật độ: 0.888 g/mL ở 25 °C (lit.)
 11. Hãng Sigma Aldrich