Citric Acid Monohydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP

(đánh giá) 0 đã bán

1.200.000 chưa VAT

Citric Acid Monohydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., USP

  1. Mã code: C/6200/60
  2. Mã CAS: 5949-29-1
  3. Quy cách: 1KG
  4. Assay >95%
  5. Tên gọi IUPAC: 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
  6. Tên gọi khác: axit xitric, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioic acid, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid
  7. Điểm nóng chảy: 135°C
  8. Công thức CTPT: C6H8O7·H2O =  210.15g/mol
  9. Màu trắng dạng bột
  10. Hãng Fisher Mỹ

còn 2 hàng

Thông báo Himedia