Cobalt Chloride Hexahydrate CoCl2.6H2O

180.000,0

Cobalt Chloride Hexahydrate CoCl2.6H2O

  1. Mã cas: 7791-13-1
  2. Quy cách: 100G
  3. Molecular Weight CoCl2.6H2O = 237.93
  4. Dạng tinh thể màu đỏ tía, tím
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

6 in stock