Colchicine(Cosixin)

2.200.000

Colchicine (only available for research centers)

  1. Mã code: C1305.0001
  2. Mã CAS: 64-86-8
  3. Quy cách: 1G
  4. Tên gọi khác: Côn-xi-sin, coxisin, conxisin
  5. Dạng bột
  6. Màu trắng- vàng
  7. Bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Tan trong nước
  9. Hãng Duchefa Hà Lan

3 in stock