Cồn kế 0-100% Amarell Đức

350.000

Cồn kế 0-100% Amarell Đức

  1. Code: H850256
  2. Khoảng đo 0-100%
  3. Chất liệu ống: thủy tinh
  4. Hãng Amarell Đức

10 in stock