Cồn kế (Amarell Đức)

(đánh giá) 100 đã bán

450.000750.000 chưa VAT

  1. 0-100% Code: H850256
  2. 0-25% Code: H850320
  3. 0-75% Code: H850290
  4. 0-100% có nhiệt kế 0-40oC, code: H850274
  5. Chất liệu ống: thủy tinh
  6. Hãng Amarell Đức

Thông báo Himedia