Coomassie Brilliant Blue R-250

0,0

Coomassie Brilliant Blue R-250 (Dyes and stain)

 1. Mã code: CB0037
 2. Mã CAS: 6104-59-2
 3. Quy cách: 25G
 4. Molecular Weight: C45H44N3O7S2Na= 825.99
 5. Tên gọi khác: Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
 6. Grade: ultra pure
 7. Dạng rắn
 8. Màu tím nâu sẫm
 9. Solubility (10mg/ml of water)
 10. Bảo quản nhiệt độ phòng
 11. Hãng Biobasic Canada
 12. Tham khảo thêm: Methyl Red