Crotonyl Chloride (C4H5ClO, 90%)

Crotonyl Chloride (C4H5ClO, 90%)

  1. Mã code: A13710.14
  2. Mã cas: 625-35-4
  3. Quy cách: Chai 25G
  4. Tên gọi khác: trans-2-Butenoyl chloride
  5. Molecular weight C4H5ClO = 104.54
  6. Điểm nóng chảy: 121-123°
  7. Trữ nhiệt độ phòng
  8. Hãng Alfa Aesar
Category: Tag: