Curcumin (≥94% (curcuminoid content), ≥80% (Curcumin))

Curcumin (≥94% (curcuminoid content), ≥80% (Curcumin))

 1. Mã code: C7727-500MG
 2. Mã cas: 458-37-7
 3. Quy cách: 500mg
 4. Tên gọi khác: (E,E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Diferuloylmethane, Diferulylmethane, Natural Yellow 3
 5. Mật độ bay hơi 13 (vs air)
 6. assay ≥80% (Curcumin)
  ≥94% (curcuminoid content)
 7. Dạng bột
 8. Nhiệt độ nóng chảy 175 °C
 9. Tan trong ethanol: 1 mg/mL
  DMSO: >11 mg/mL
  0.5 M NaOH: soluble (then immediately diluted in PBS)
 10. Nhiệt độ lưu tữ: −20°C
 11. Hãng Sigma Aldrich