Cycloheximide 95%

1.900.000,0

Cycloheximide 95%

  1. Mã code: C0176.0001
  2. Mã CAS: 66-81-9
  3. Quy cách: 1G
  4. Molecular weight C15H23NO4 = 281.4
  5. Assay > 95 %
  6. Hãng Duchefa Hà Lan