D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

57668 SIGMA
D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate
BioXtra, water soluble vitamin E conjugate

Code Quy cách Giá (VND)
57668-5G 5G 2,795,000
57668-25G 25G 9,850,000
 1. Mã CAS
 2. product line BioXtra
 3. composition α-tocopherol, ≥25%
 4. mp >36 °C
 5. solubility H2O: 1 g/10 mL clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
 6. cation traces Al: ≤5 mg/kg
  Ba: ≤5 mg/kg
  Bi: ≤5 mg/kg
  Ca: ≤5 mg/kg
  Cd: ≤5 mg/kg
  Co: ≤5 mg/kg
  Cr: ≤5 mg/kg
  Cu: ≤5 mg/kg
  Fe: ≤5 mg/kg
  K: ≤50 mg/kg
  Li: ≤5 mg/kg
  Mg: ≤5 mg/kg
  Mn: ≤5 mg/kg
  Mo: ≤5 mg/kg
  Na: ≤50 mg/kg
  Ni: ≤5 mg/kg
  Pb: ≤5 mg/kg
  Sr: ≤5 mg/kg
  Zn: ≤5 mg/kg
  7. Nhiệt độ lưu trữ: . 2-8°C

 

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia