D-α-Tocotrienol (analytical standard)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

D-α-Tocotrienol (analytical standard)

  • Mã code: 68814-10MG
  • CAS: 58864-81-6
  • Tên khác: (R)-α-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
  • Molecular Weight C29H44O2 = 424.66
  • grade analytical standard
  • assay ≥97.0% (HPLC)
  • Sử dụng phù hợp cho HPLC, và GC
  • Hãng Sigma ALdrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia