D-biotin 98.5%

1.450.000

D-biotin 98.5%

  1. Mã code: BB0078
  2. Mã cas: 58-85-5
  3. Quy cách: 1G
  4. Molecular weight C10H16N2O3S = 244.31
  5. Assay: 98.5-100.5%
  6. Trữ 2-8oC
  7. Hãng Biobasic

3 in stock