D(+)-BIOTINE(Vitamin B7)

1.200.000

D(+)-BIOTINE (vitamin B7)

  1. Mã code: B0603.0500
  2. Mã CAS: 58-85-5
  3. Quy cách: 500mg
  4. Tên gọi khác: Vitamin B7, vitamin H
  5. Molecular weight C10H16N2O3S = 244.3 Assay > 97.5 %
  6. White crystallie powder
  7. Hãng Duchefa

5 in stock