D-myo-Inositol

950.000

D-myo-inositol

  1. Mã code: IB0536
  2. CAS: 87-89-8
  3. Quy cách: 100G
  4. Trữ nhiệt độ phòng
  5. hãng Biobasic Canada

2 in stock