D(+) PANTOTHENATE (Vitamin B5 Calcium)

950.000,0

D(+) PANTOTHENATE (Vitamin B5 Calcium)

  1. Mã code: C0604.0100
  2. Mã CAS: 137-08-6
  3. Quy cách: 100G
  4. Molecular weight C18H32N2O10Ca = 476.5
  5. Assay > 98 %
  6. Trữ ở nhiệt độ phòng
  7. Hãng Duchefa

2 in stock