Dầu Soi Kính Hiển Vi 15008

250.000

Dầu soi kính hiển vi

  1. Mã code: 15008
  2. Hãng sản xuất: Optika – Ý
  3. Thể tích: 10ml
  4. Đây là loại dầu trong suốt có chiết suất cao
  5. Ở độ phóng đại lớn, vật kính cần phải được sử dụng kết hợp với dầu soi kính hiển vi, loại vật kính này được gọi là vật kính ngâm dầu. Việc ngâm dầu có tác dụng làm giảm đáng kể sự tán xạ ánh sáng do đó làm tăng độ phân giải của hình ảnh.