DEAE–Sephadex® A-25 chloride form

DEAE–Sephadex® A-25 chloride form

  1. Mã code: A25120
  2. Mã cas: 12609-80-2
  3. Quy cách: 10G, 50G, 100G
  4. Tên gọi khác: DEAE Sephadex®, Diethylaminoethyl Sephadex®
  5. bead size 40-125 μm (dry)
  6. pore size ~30,000 Da exclusion limit
  7. pH hoạt động từ 2-9
  8. capacity 3-4 meq/g ion exchange capacity
  9. chế độ tương thích sử dụng sắc ký trao đổi anion mạnh và yếu hỗn hợp
  10. Hãng Sigma ALdrich