Đệm TBE 50X ( Sinh Học Phân Tử)

1.000.000

50X TBE

  1. Mã code: ML017-100ML
  2. Quy cách: 100ML
  3. Grade: Sinh học phân tử
  4. Dạng lỏng, 50X
  5. Hãng Himedia Ấn Độ
  6. Tham khảo đệm TAE 50X

5 in stock