Đèn cồn thủy tinh

25.000,0

Đèn cồn thủy tinh

  1. Chất liệu thủy tinh
  2. Sử dụng tim đèn
  3. Dùng cồn 90oC để thắp sáng
  4. Tham khảo thêm: Đèn cồn inox

20 in stock