di-Potassium Hydrogen Phosphate

1.600.000

di-Potassium Hydrogen Phosphate

  1. Mã code: P0573.1000
  2. CAS number 7758-11-4
  3. Quy cách: 1KG
  4. Molecular weight K2HPO4 = 174.2
  5. Assay > 98 %
  6. Tan trong nước
  7. Trữ nhiệt độ phòng
  8. Hãng Duchefa Hà Lan

5 in stock