di-Potassium Hydrogen Phosphate Trihydrate K2HPO4.3H2O

90.000,0

di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate K2HPO4.3H2O

  1. Mã cas: 16788-57-1
  2. Quy cách: 500G
  3. Molecular weight K2HPO4.3H2O = 228.22
  4. Dạng tinh thể màu trắng
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

5 in stock