di-Potassium Hydrogen Phosphate

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

di-Potassium Hydrogen Phosphate( K2HPO4)

 1. Mã code: 1.05104.1000
 2. Mã CAS: 7758-11-4
 3. Quy cách: 1KG
 4. Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
 5. pH value 9 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
 6. Bulk density 700 – 1000 kg/m3
 7. Solubility 1600 g/l
 8. Assay (alkalimetric) ≥ 99.0 %
 9. pH-value (5 %; water) 8.7 – 9.3
 10. Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
 11. Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
 12. Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
 13. Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
 14. Fe (Iron) ≤ 0.0010 %
 15. Na (Sodium) ≤ 0.5 %
 16. Loss on drying (130 °C) ≤ 1.0 %
 17. Hãng Merck Đức
 18. Tham khảo: KH2PO4

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia