Di-tert-butyl dicarbonate ≥98.0% (GC)

Di-tert-butyl dicarbonate ≥98.0% (GC)

 1. Mã code: 34660-25G-F; 34660-100G-F
 2. Mã cas: 24424-99-5
 3. Quy cách: 25G, 100G
 4. Tên gọi khác: Boc anhydride, Boc2O, Di-tert-butyl pyrocarbonate
 5. Molecular Weight (CH3)3COCO]2O = 218.25
 6. assay ≥98.0% (GC)
 7. refractive index n20/D 1.409 (lit.)
 8. bp 56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
 9. mp 23 °C (lit.)
 10. density 0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
 11. Trữ ở. 2-8°C
 12. Hãng Sigma Aldrich Mỹ
Category: