Đĩa Elisa 96 giếng đáy bằng tiệt trùng không nắp

19.000

Đĩa Elisa 96 giếng

  1. Mã code: 5096/P/SG
  2. 96 vị trí
  3. Đáy bằng
  4. Tiệt trùng, gói riêng từng cái
  5. Chất liệu polystyrene
  6. Hãng Aptaca Ý
  7. Tham khảo nắp cho đĩa elisa, tiệt trùng

50 in stock

Description

Hits: 20

Đĩa Elisa 96 wells( 96 giếng ), được làm bằng chất liệu polystyrenem được gói riêng từng cái. Kích cỡ 86 x 128 mm.

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đĩa Elisa 96 giếng đáy bằng tiệt trùng không nắp”

Your email address will not be published. Required fields are marked *