DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO) - Hóa Chất Thí Nghiệm

DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)

650.000

Trong nuôi cấy mô thực vật, DMSO được dùng để hoà tan một số hormone điều hoà sinh trưởng. Một số hormone như tdz tan rất tốt trong DMSO.

Dimethylsulfoxide (DMSO) Mã code Giá ( VND)
100ml D1370.0100 650,000
250ml D1370.0250 850,000
1L D1370.0100 1,850,000
  1. CAS number 67-68-5
  2. Molecular weight: C2H6OS = 78.1
  3. Assay > 99 %
  4. H2O < 0.1 %
  5. Lưu trữ: nhiệt độ phòng
  6. Điểm nóng chảy: 16-19°C
  7. Tham khảo TDZ
DMSO COA

 

 

Description

Hits: 806

DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)

Dimethyl sulfoxide (DMSO) là một hợp chất hữu cơ sulfur với công thức (CH 3) 2SO. Chất lỏng không màu này là một dung môi cực aprotic có thể hoà tan các hợp chất cực và không phân cực và có thể trộn lẫn trong một loạt các dung môi hữu cơ cũng như nước. Nó có một điểm nóng chảy tương đối cao. DMSO có đặc tính bất thường mà nhiều người cảm nhận được vị giác giống tỏi trong miệng sau khi tiếp xúc với da.

Trong nuôi cấy mô thực vật, DMSO được dùng để hoà tan một số hormone điều hoà sinh trưởng. Một số hormone như tdz tan rất tốt trong DMSO.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *