DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)

650.000

Dimethyl sulfoxide (DMSO) Trong nuôi cấy mô thực vật, DMSO được dùng để hoà tan một số hormone điều hoà sinh trưởng. Một số hormone như TDZ(thidiazuron) tan rất tốt trong DMSO.

 1. Mã code: D1370
 2. Mã Cas: 67-68-5
 3. Quy cách: 100ml
 4. Molecular weight C2H6OS = 78.1
 5. Công thức CTPT: (CH3)2SO
 6. Systematic IUPAC name: (Methanesulfinyl)methane, Dimethyl(oxido)sulfur
 7. Tên gọi khác: Methylsulfinylmethane,Methyl sulfoxide
 8. Assay > 99 %
 9. H2O < 0.1 %
 10. Dạng lỏng, không màu
 11. Lưu trữ: nhiệt độ phòng
 12. Điểm nóng chảy: 16-19°C
 13. Hãng Duchefa Hà Lan
 14. Tham khảo TDZ