dNTP Set

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Các phân tử dNTP Set tích hợp( sẵn sàng để sử dụng) bao gồm bốn giải pháp riêng biệt 100 mM của dATP, dCTP, dGTP và dTTP tương ứng.
 • Code: BIO-39025 4 x 25µmol, (4 x 250µl)
  Code: BIO-39026 4 x 100µmol, (4 x 4 x 250µl)
  Code: BIO-39049 4 x 100µmol, (4 x 1ml)
 • Ứng dụng:
  Khuếch đại DNA  (standard, long-range, multiplex and high-fidelity PCR)
  DNA labeling, RT-PCR
  qPCR, Genotyping, cDNA synthesis, DNA sequencing
 • Hãng Bioline

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia