dNTP Set

2.390.000,0

dNTP Set

Các phân tử dNTP Set tích hợp( sẵn sàng để sử dụng) bao gồm bốn giải pháp riêng biệt 100 mM của dATP, dCTP, dGTP và dTTP tương ứng.

Mã code Quy cách Giá (VND)
BIO-39025 4 x 25µmol, (4 x 250µl) 2,390,000
BIO-39026 4 x 100µmol, (4 x 4 x 250µl) 7,200,000
BIO-39049 4 x 100µmol, (4 x 1ml) 7,200,000

Ứng dụng: 

  1. Khuếch đại DNA  (standard, long-range, multiplex and high-fidelity PCR)
  2. DNA labeling
  3. RT-PCR
  4. qPCR
  5. Genotyping
  6. cDNA synthesis
  7. DNA sequencing
dNTP guide| dNPT set product manual