Dopamine HCl (Sigma Aldrich)

Dopamine Hydrochloride (Sigma Aldrich)

  1. Mã code: H8502
  2. Quy cách: 5G, 10G và 25G
  3. Mã cas: 62-31-7
  4. Synonym: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
  5. Molecular weighr (HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl = 189.64
  6. Dạng bột
  7. Điểm nóng chảy: 248-250 °C (lit.)
  8. Độ tan: 20mg/ml trong cồn; tan tron nước
  9. Trữ 2-8oc
  10. Hãng Sigma Aldrich
Category: Tag: