DPPH 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical), 95% Alfa

3.600.000,0

DPPH 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical), 95% Alfa

  1. Mã code: 44150.03 1G: 3,600,000 VND
  2. MÃ code: 44150.MD 250mg: 2,200,000 VND
  3. Mã CAS: 1898-66-4
  4. Công thức hóa học: C18H12N5O6
  5. Dạng bột
  6. Formula Weight 394.32
  7. Percent Purity 95%
  8. Hãng Alfa Aesar UK
  9. Trữ 2-8oC
Tải COA ở đây

10 in stock