Dulcitol ≥99%

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Code: D0256
  • CAS Number: 608-66-2
  • Quy cách: 10mg, 100g
  • MW C6H14O6 = 182.17
  • Hãng Sigma ALdrich

Thông báo Himedia