Dụng cụ: Giá để ống nghiệm phi 25

125.000,0

Giá đỡ ống nghiệm phi 25

  1. Giá đỡ vừa cho ống nghiệm có phi 25
  2. Giá đỡ bằng chất liệu inox
  3. Giá đỡ có 30 vị trí
  4. Tham khảo giá đỡ ống nghiệm phi 20

10 in stock