Dụng cụ: Giấy đo pH 1-14, dạng xấp

15.000,0

Giấy đo pH 1-14( giấy quỳ tím)

  1. Xấp giấy đo pH range từ 1-14.
  2. 1 xấp 15,000 VND
  3. Tên gọi khác: giấy quỳ, giấy quỳ tím
  4. 1 hộp có 20 xấp

20 in stock