Dụng cụ: Ống đong thủy tinh class A 100ml Iwaki

130.000,0

Ống đong thủy tinh class A 100ml

  1. Mã code: 3022-100-N
  2. Product Batch number: 35Y18
  3. LOT: 31101839
  4. Dạng đáy tròn
  5. Iso product: 4788:2005
  6. Một hộp có 10 cái
  7. Hãng Iwaki Nhật Bản

10 in stock