EDTA DISODIUM DIHYDRATE

850.000,0

EDTA DISODIUM DIHYDRATE

Tên đầy đủ: Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt là thành phần được sử dụng trong nuôi cấy mô thực vật.

Mã code Quy cách Giá VNĐ
E0511 250G 850,000
E0511 1KG 2,000,000

 

  1. Mã số CAS : 6381-92-6
  2. Khối lượng phân tử C10H18N2O10Na2 = 372.2
  3. Assay > 99 %
  4. Trữ ở nhiệt độ phòng
  5. Tan trong nước
  6. Xuất xứ: Ha Lan

3 in stock