EDTA DISODIUM DIHYDRATE

850.000

EDTA DISODIUM DIHYDRATE

Tên đầy đủ: Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt là thành phần được sử dụng trong nuôi cấy mô thực vật.

Mã code Quy cách Giá VNĐ
E0511 có sẵn 5 250G 850,000
E0511 Có sẵn 1 1KG 2,000,000

 

  1. Mã số CAS : 6381-92-6
  2. Khối lượng phân tử C10H18N2O10Na2 = 372.2
  3. Assay > 99 %
  4. Trữ ở nhiệt độ phòng
  5. Tan trong nước
  6. Xuất xứ: Ha Lan

5 in stock