Eeuwen’s Y3 Basal Media – Môi trường nuôi cấy cây dừa, cau và cọ

0,0

Môi trường nuôi cấy cây dừa, cau và cọ( Eeuwen’s Y3 Basal Media)

  1. Mã code: DU1024.0050
  2. Quy cách: 50L
  3. Tên gọi khác: Môi trường Y3
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Tan trong nước
  6. Hãng Duchefa Hà Lan