Eeuwen’s Y3 Basal Media – Môi trường nuôi cấy cây dừa, cau và cọ

0

Môi trường nuôi cấy cây dừa, cau và cọ( Eeuwen’s Y3 Basal Media)

  1. Mã code: DU1024.0050
  2. Quy cách: 50L
  3. Tên gọi khác: Môi trường Y3
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Tan trong nước
  6. Hãng Duchefa Hà Lan

Description

Hits: 188

Y3 media – Môi trường Y3 nuôi cấy cây dừa, cau và cọ( Eeuwen’s Y3 Basal Media)

Dừa là một trong những loại cây quan trọng trên Thế giới. Chúng được sử dụng hầu hết các bộ phần từ rễ, thân, lá, trái… Có hàng triệu người dân đang sống phụ thuộc vào canh tác dừa. Do đó cây dừa được gọi là cây của sự sống.

Tham khảo môi trường MS vitamins Có rất nhiều công trình nghiên cứu trên dừa, cau và cọ nhằm tìm ra môi trường tối ưu của chúng.

Môi trường Y3 hiện tại được cho là phù hợp nhất. Từ những năm 1950 những nỗ lực để cô lập và nuôi cấy mô từ trái dừa được thực hiện bởi Cutter và Wilson 1954, tuy nhiên phải trải qua một thập kỷ nữa trước khi việc nuôi cấy mô con có thể tái sinh và chuyển đổi có tính khả thi.

Hiện nay với nhiều loại môi trường nuôi cấy được sử dụng cho nuôi cấy mô phát sinh phôi hữu tính, thường được sử dụng nhất là môi trường Y3 được phát triển bởi Eeuwén (1976)

Thành phần môi trường Y3 (mg/L)

Potassium Nitrate 2020
Potassium Chloride 1492
Ammonium Chloride 535
Sodium Phosphate•H2O 312
Calcium Chloride, Anhydrous 221.94
Na2EDTA•2H2O 18.5
Magnesium Sulfate, Anhydrous 120.62
Manganese Sulfate•H2O 11.2
Potassium Iodide 8.3
Molybdic Acid (Sodium Salt)• 2H2O 0.24
Zinc Sulfate•7H2O 7.2
Boric Acid 3.1
Cobalt Chloride• 6H2O 0.24
Cupric sulfate•5 H2O 0.16
Nickel Chloride•6H2O 0.024
Ferrous Sulfate•7H2O 13.9

References Eeuwens CJ (1976) Mineral requirements for growth and callus initiation of tissue explants excised from mature coconut palms (Cocos nucifera) and cultured invitro. Physiol. Plant. 36:2328.

 

Tham khảo thêm: 

 

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Eeuwen’s Y3 Basal Media – Môi trường nuôi cấy cây dừa, cau và cọ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *