Escin (≥95%, powder)

3.400.000

Escin (≥95%, powder)

  • Mã code: E1378
  • MÃ cas: E1378
  • Quy cách: 1G, 5G, 10G
  • Tên khác: Aescin
  • Nguồn từ thực vật (Aesculus hippocastanum)
  • Assay: ≥95%
  • Dang bột màu trắng
  • Tan trong methanol 50mg/ml
  • Trữ nhiệt độ phòng
  • Hãng Sigma Aldrich

1 in stock

Category: Tag: