Escin (≥95%, powder)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Mã code: E1378
  • MÃ cas: 6805-41-0
  • Quy cách: 1G, 5G, 10G
  • Tên khác: Aescin
  • Nguồn từ thực vật (Aesculus hippocastanum)
  • Assay: ≥95%
  • Dang bột màu trắng
  • Tan trong methanol 50mg/ml
  • Trữ nhiệt độ phòng
  • Hãng Sigma Aldrich

Hết hàng

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia