Ethyl Acetate >99.8% ( Analytical reagent grade)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Ethyl Acetate >99.8% ( Analytical reagent grade)

  • Code: E/0900/17
  • Cas: 141-78-6
  • Quy cách: 2.5L
  • MW C4H8O2 =88.106
  • Tên gọi khác: ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
  • Điểm sôi (boiling point): 75°C
  • Điểm nóng chảy ( melting point): -83.5°C
  • Đựng trong chai thủy tinh nâu
  • Bảo quản nhiệt độ phòng
  • Hãng Fisher Mỹ

Các-hình-thức-thanh-toán