Ethyl methanesulfonate

2.100.000

Ethyl methanesulfonate

  1. Mã code: M0880
  2. Mã CAS: 62-50-0
  3. Quy cách: 5G
  4. Dạng lỏng
  5. Hãng Sigma Aldrich