Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)C10H16N2O8

100.000,0

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) C10H16N2O8

  1. Mã cas: 60-00-4
  2. Quy cách: 250G
  3. Molecular Weight C10H16N2O8 = 292.24
  4. Dạng bột màu trắng
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

2 in stock