Ferrous sulphate heptahydrate

570.000,0

Ferrous sulphate heptahydrate

  1. Mã code: F0512.0250
  2. Mã CAS: 7782-63-0
  3. Quy cách: 250G
  4. Molecular weight FeSO4.7H2O = 278.0
  5. Assay > 98 %
  6. Trữ nhiệt độ phòng
  7. Tan trong nước
  8. Hãng Duchefa Hà Lan

3 in stock